Tractament de les sol·licituds d'accés a la informació pública

Dret d'accés I - Forma de sol·licitud

Si resulta d'aplicació la LT - Directa o Supletòriament - o s'aplica una altra normativa específica.

En relació a la informació requerida, aquesta forma part d'un procediment administratiu en curs i el sol·licitant és interessat en ell?
© 2024 - Tractament de les sol·licituds d'accés a la informació pública